Betxí, març de 2014.

 

Desprès de les celebracions pel 25é aniversari, al 2014 la cursa continua el seu camí. Malgrat les actuals circumstàncies, seguim comptant amb els patrocinis i les ajudes habituals, però, a més, van sorgint-ne d'altres, també quantioses i de qualitat. Fruit de l'esfor¸ pel treball ben fet, l'esperit del ral·li pels indrets de la competicó, la millora i l'espectacle, però sobretot, no abandona la solidaritat, el sacrifici i la generositat, característiques ben pròpies del Transbetxí.

Mantenim el compromís d'apostar per la joventut (del poble, veïna o mes llunyana) i la proposta d'enguany manté el nivell de qualitat i de prestigi i, a més, s'aventura en el mon de la promoció, la comunicació i la imatge. Aspectes no potenciats els passats anys, però que sempre han estat objectius a curt o llarg termini.

Tot això, juntament amb el procés de renovació interna de l'organització, son els nostres reptes enguany. Com ho es tambe oferir el nostre treball, desitjant tornar a satisfer les expectatives generades i poder superar-les.

Arribada la cita anual, desitgem a tots els amics dels motocultors:

"Cursa i companyonia"

 

Betxí, abril de 2012.

 

A punt de complir els 25 anys, amb motiu del creixement de la prova i fent repàs de tots els fets viscuts, ens remuntem a l'any 1989, quan es va emprendre una activitat pels joves de Betxí, "Que tinguera un esperit participatiu, sense premis quantiosos i que els apropara a la natura".

Al llarg d'aquestos anys, s'ha organitzat una competició de motocultors amb una proposta ben concreta per la nostra joventut:

  • L'assoliment d'una mentalitat d'equip, amb la concepció, preparació i millora dels grups humans que els componen.
  • El regir-se amb una norma; el coneixement, el compliment i l'us d'unes facultats, als quals un ordenament els atorga.
  • Una vivencia colectiva, compartint amb altres joves uns principis de participació, col·laboracio i companyonia. Amb el transcorrer dels temps, aquestos aspectes s'han reforçat amb la veterania, produint-se un intercanvi generacional de coneixement.
  • L'estima a la natura, amb una activitat a l'aire lliure i de rel·lació, debudament conscient, amb el medi ambient.

Amb tots aquestos aspectes, s'ha materialitzat una formula exitosa, un event local de primer ordre. La filosofia del Transbetxí ha arrelat al mon del motor, als pobles veins, i s'ha extes a altres comarques valencianes (el Palancia, la Costera, la Safor, etc.). Menció a part mereix l'encontre internacional de l'any passat; Habent-se establert un espai d'intercanvi entre aficions similars, molt distants, però agermanades, amb els mitjans de comunicació i les possibilitats de transport actuals.

A tenor de tots aquestos el·lements de reflexió, cal fer-se la següent pregunta: Des d'ara, quin model de ral·li Transbetxí volem?

L'AFH no vol perdre res de lo aconssegit entre tots. Amb el manteniment d'un minim de qualitat exigible i el prestigi assolit al llarg de tants anys, sense actituds relaxades ni d'autocomplaença, preten, any rere any, satisfir totes les expectatives generades. Volem seguir fent un "Transbetxí, simplement, genial".

El ral·li es de tots, tots podem colaborar-hi, fem cadascu la nostra aportació!

 

Betxí, abril de 2011.

 

Ens trobem novament a les portes de la nostra competició esportiva, la qual ha superat sobradament el seu àmbit local. Podem definir-la com una cita de caràcter comarcal que s'estén a altres comarques i que, amb edicions de major o menor participació, arrela la nostra afició més enllà de la Plana.

S'enceten també, gràcies a les noves possibilitats de comunicació, relacions de caràcter internacional, entre col.lectius llunyans, però, amb sensibilitats paregudes pel que fa a les arrels culturals, les maneres d'entendre l'oci i les relacions humanes.

Però, sobretot, continua la vivència entre els joves, la més d'una vegada esmentada, canalització de l'energia juvenil pels camins de l'esforç, la responsabilitat, el treball al llarg d'un any i la companyonia, a més del sentir col.lectiu de festa i de sociabilitat.

Un event que fins ara s'ha substentat amb l'experiència i la generositat de gent que primer ha gaudit del ral.li i després hi ha col.laborat per organitzar-lo.

Concloem, doncs, fent una crida al respecte, de tot i per tot el que hem dit ; així com agraint l'ajuda de les diverses entitats que en prenen part: Ajuntament de Betxí, FMCV, RCCA, la Caixa Rural de Betxí i tots els altres patrocinadors i col.laboradors.

 

Betxí, abril de 2010.

 

Benvolgudes/-ts amigues/-cs:

La XXIIena edició del ral·li Transbetxí cal iniciar-la amb el pensament d'on ens trobem i cap on es dirigeix la nostra il·lusió col·lectiva. Sempre tenint en compte, com bé s'ha demostrat, que el ral·li s'ha fonamentat en tres virtuts:

D'una banda, la joventut, sinònim d'energia i frescor. D'altra banda, el repte de participar, com un estímul personal també de desafiament. Finalment, la companyonia, com a vincle indispensable d'harmonia.

Des de l'organització pretenem respondre amb experiència, pel coneixement adquirit durant onze anys. La solvència, demostrada amb determinació, a l'hora de resoldre els problemes que hagen pogut afectar la prova. A més de la responsabilitat, demostrada pels principis pels quals ens hem regit, tenint cura en la direcció i la vigilància de tot el que envolta la cursa.

Desitgem que públic i visitants, el tercer col.lectiu de la família del Transbetxí, gaudisca un any més. Per a ells i amb l'esforç dels nostres patrocinadors, hem millorat la comunicació corporativa i reforcem els canals d'informació de la prova: Web, Betxí Televisió, Revista Motos de Ayer i, enguany com a novetat, Espiral FM emissora de ràdio oficial, per a tindre la pertinent informació dels recorreguts en temps real.