La seguretat al Transbetxí

En la memòria de tots, encara perdura el record de l´accident de l´etapa pròleg de l´any 1.998. Va ser un accident que, pel nombre de persones afectades i la gravetat de les lessions sofertes, va suposar un punt d´inflexió, a partir del qual, l´organització mai no ha tornat a encarar el tema de la seguretat en la cursa com fins al moment s´havia fet. Fruit d´eixa nova sensibilitat, va nàixer un nou concepte que es materialitzà en un nou Reglament per als participants i una novedosa Norma-manual de seguretat, que, des d´aleshores coordina les actuacions de tots els mitjants materials i humans dels quals disposa l´organització.

Sense voler entrar molt en detalls, hem d´indicar que, avui, l´edat dels participants és limitada: majors de 18 anys i possessió del carnet de conduir tipus B. Per una altra banda, als recorreguts dels actuals trams cronometrats s´ajusten uns pilots intelligents que saben dosificar el seu esforç, valents però amb trellat i n´exigeixen en tot moment la plena concentració, sense donar lloc a improvisacions o la recuperació de llocs en la classificació mijançant conduccions temeràries i imprudents.

Així i tot, l´organització també creu oportú fer les següents


¡¡ RECOMANACIONS PER AL PÚBLIC !!

EL RAL.LI NO ÉS PERILLÓS,

  • SI US HI MANTENIU A DISTÀNCIA.
  • SI US SITUEU EN ZONES ELEVADES.
  • SI APARQUEU EL COTXE EN ZONES AUTORITZADES.
  • SI PROTEGIU ELS XIQUETS.
  • SI RESPECTEU LES ZONES PROHIBIDES.
  • SI OBEÏU LES INDICACIONS DELS COMISSARIS.
  • SI NO CAMINEU PELS TRAMS CRONOMETRATS.
  • SI NO SEIEU EN LES TANQUES DE PROTECCIÓ.

¡¡ AIXÍ, NO ÉS PERILLÓS !!

I A MÉS, NO OBLIDEU QUE UN RAL.LI MÉS NET ÉS MÉS DIVERTIT